عباس کیارستمی که برای درمان بیماری خود به فرانسه رفته بود بعداز ظهر امروز در گذشت.