الهام چرخنده شب گذشته راهی بیمارستان و سی سی یو شد.